EKO-PULS d.o.o.
Bencekovićeva 31 B, 10020 Zagreb
Telefon: Fax:
Mob: 091/6500-650Mob: 091/4004-501
Mail: info@eko-puls.hr
Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak: 08:00 - 17:00
SERVIS

air max bianche nike air max saldi nike shox rivalry nike huarache scarpe jordan mbt scarpe christian louboutin milano louis vuitton occhiali da sole scarpe louis vuitton louboutin uomo michael kors borse louis vuitton sito ufficiale tiffany gioielli scarpe mbt nike air max bianche nike free run christian louboutin outlet polo ralph lauren prezzo gioielli tiffany polo ralph lauren prezzi nike roshe run louboutin outlet occhiali louis vuitton jordan scarpe borse michael kors spaccio hogan polo ralph lauren uomo

Servis Redovito odrĹľavanje bojlera korisniku jamÄŤi siguran rad ureÄ‘aja uz kontroliranu potrošnju plina. Sa povećanjem stupnja oneÄŤišÄ‡enja bojlera povećava se temperatura dimnog plina, a time i gubitak energije. Stoga bi se svaki bojler za grijanje trebao servisirati jedan puta godišnje što obavlja ovlaštena serviserska tvrtka. Uz radove redovnog servisiranja bojlera vrši se provjera rada instalacije centralnog grijanja i potrošne tople vode (PTV). Servisiranje i provjeru rada bojlera obavljamo vrhunskom dijagnostiÄŤkom opremom koja „snima“ sve potrebne parametre rada i ostavlja malo prostora za iznenadne zastoje koji su, iako se dogaÄ‘aju, rijetki i specifiÄŤni.
ZIDNI PLINSKI BOJLERI
Zidni plinski bojleri Zidni plinski bojleri su zapravo minijaturne kotlovnice, opskrbljeni svim funkcionalnim elementima koji osiguravaju automatiziran rad centralnog grijanja i pripreme potrošne tople vode (PTV). Procvatom stanogradnje zidni plinski bojleri doĹľivjeli su svojevrsnu ekspanziju ugradnjom u stambene i poslovne prostore te danas predstavljaju najÄŤešÄ‡i naÄŤin plinskog grijanja. Iako ne predstavljaju najekonomiÄŤniji naÄŤin iskorištavanja energije plina zidni plinski bojler ima više prednosti nego nedostataka.
KONDENZACIJSKI PLINSKI BOJLERI
Kondenzacijski plinski bojleri

Kondenzacijska tehnika je djelotvorma tehnika gdje se putem izgaranja prirodni plin pretvara u korisnu toplinu. Pritom kondenzacijska tehnika slijedi ideju vodilju da kotao/bojler radi samo sa temperaturom koja je potrebna za pokrivanje trenutaÄŤne potrebe za toplinom ÄŤime se gubici svode ma minimum.

Dok se kod klasiÄŤnih kotlova/bojlera mora izbjegavati kondenzacija dimnih plinova, a time i vlaĹľenje ogrijevnih površina loĹľišta i izmjenjivaÄŤa, kod kondenzacijske tehnike je izriÄŤito poĹľeljna kako bi se latentna (skrivena) toplinska energija u vodenoj pari dimnih plinova dodatno iskoristila i predala sistemu grijanja kao dodatak. Upravo je ta toplina ona famozna razlika u iskoristivosti izmeÄ‘u klasiÄŤnih i kondenzacijskih sistema koju marketing koristi u promidĹľbi tipa „iskoristivost iznad 100%“.

SOLARNO GRIJANJE
Solarno grijanje

ProsjeÄŤna površina kolektora u solarnim sistemima kreće se oko 4m2 što u konaÄŤnici dovodi do znaÄŤajne uštede energenta na godišnjoj razini. U ovisnosti o uvijetima i podneblju ugradnje isplativost investicije kreće se od 6-10 godina. TakoÄ‘er je potrebno napomenuti da su godišnji prosjek sunÄŤanih dana kao i srednja temperatura zraka  u blagom porastu iz godine u godinu što povoljno utjeÄŤe na iskoristivost solarnih sistema.

Solarni kolektori „prikupljaju“ solarnu energiju na naÄŤin da se u solarnim kolektorima zagrijava toplinski medij (glikol ili voda) koju cirkulacijska crpka  transportira u spremnik potrošne tople vode. IzmjenjivaÄŤ topline u obliku spiralne cijevi unutar spremnika prenosi toplinu na pitku vodu. Automatizam cijelog postupka kontrolira solarna regulacija koja ukljuÄŤuje cirkulacijsku crpku kada je temperatura medija u solarnim kolektorima veća od temperature pitke vode u spremniku, odnosno iskljuÄŤuje kada je ista ili manja. U periodu kada solarni kolektori ne mogu zagrijati potrošnu toplu vodu (PTV) dogrijavanje se vrši preko centralnog grijanja.

GRIJANJE NA DRVA I PIROLIZA
Grijanje na drva - piroliza

Stalni rast cijena plina i loĹľivog ulja kao vodećih energenata kod grijanja kućanstava te rastuća svijest o oÄŤuvanju okoliša prirodno nameće drvo kao tradicionalan i ekonomiÄŤan naÄŤin grijanja. Drvo je za razliku od zemnog plina i loĹľivog ulja obnovljiv izvor energije.

Piroliza je proces toplinskog raspadanja materijala (nama je zanimljivo drvo) pri temperaturama većim od 100°C uz oslobaÄ‘anje plinova "zarobljenih" u materijalu koji izgara. Ima široku primjenu u industriji (proizvoÄ‘nja plastiÄŤnih polimera, keramike, visokotemp.materijala i sl.), kemiji (proizvodnja vodika krekiranjem ugljikovodika), kućanstvu (pećnice na principu pirloze), gospodarenju otpadom itd.

Kod pirolitiÄŤkih kotlova na drvo, faza pirolize je naglašena zahvaljujući posebnoj konstrukciji kotla, regulaciji i ugraÄ‘enom ventilatoru. Kotlovi na pirolizu najÄŤešÄ‡e imaju dvodjelno loĹľište i ventilator s promjenjivim brojem okretaja koji dobavlja potrebnu koliÄŤinu zraka.

TOPLINSKE PUMPE
Toplinske pumpe

Toplinske pumpe su ureÄ‘aji koji omogućavaju prijenos toplinske energije iz sustava niĹľe temperaturne razine (zemlja, voda,zrak) u sustav više toplinske razine (centralno grijanje ili PTV) korištenjem dodatne energije rada (struja za kompresor) pomoću kruĹľnog procesa prikladnog radnog medija (freon).

Princip rada toplinske pumpe je jednostavan, mogli bi ga usporediti s kućanskim hladnjakom samo u obrnutoj funkciji: on grije umjesto da hladi.

Energija okoline (zemlja, voda, zrak) prenosi se radnom tvari do kompresora koji tlaÄŤi radnu tvar ÄŤime joj se povećava temperatura koja se putem kondenzatora i izmjenjivaÄŤa unutar kondenzatora zaprima toplinu i šalje toplu ogrijevnu vodu u sistem centralnog grijanja. Nakon toga se radni medij preko ekspanzijskog ventila vraća u isparivaÄŤ. U ekspanzijskom ventilu radni medij ekspandira s višeg tlaka kondenzatora na niĹľi tlak isparivaÄŤa i ohlaÄ‘uje se. Time je zatvoren kruĹľni proces isparavanje-kompresija-kondenzacija-ekspanzija koji se stalno ponavlja.

PODNO GRIJANJE
Podno grijanje

Podno grijanje je pojam estetskog i komfornog naÄŤina grijanja bez cirkulacije prašine i suhog zraka, zdravstveno prihvatljivije i ekonomiÄŤnije od radijatorskog. Odabir sistema, izraÄŤun toplinskih koeficijenta petlji, izbor hidrauliÄŤkih komponenti, naÄŤin polaganja i izbor regulacije izvodi struÄŤni tim koji se sastoji od projektanta, instalatera i servisera. Samo dobro odraÄ‘en posao opravdat će investiciju i dopustiti vam da uĹľivate u svim pogodnostima takvog sistema grijanja.

Za razliku od radijatorskog grijanja koje funkcionira na principu konvekcije topline i kruĹľnog strujanja zraka, podno grijanje isijava toplinu ravnomjerno kroz cijelu površinu polaganja pa moĹľemo reći da je pod po kojem hodamo jedan veliki ravnomjerno zagrijani radijator gdje površinska temperatura ne bi smjela preći 28°C.

 
 
 
 
 
 
Design by Slon-ing