EKO-PULS d.o.o.
Bencekovićeva 31 B, 10020 Zagreb
Telefon: Fax:
Mob: 091/6500-650Mob:
Mail: info@eko-puls.hr
Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak: 08:00 - 17:00
SERVIS
NASLOVNICA > SERVIS

 EKO-PULS d.o.o. je partner tvrtke Viessmann

           Povjerenje je nježna i krhka biljka. Mi, osim znanja i truda, gradimo povjerenje u odnosu s korisnicima naših usluga. Servisnom zadatku pristupamo profesionalno, uporno i financijski korektno. Isto tako, očekujemo da korisnik prepozna naša nastojanja, čak i onda kada ne ide sve glatko... jer svaki problem je rješiv. Više od 1500 stalnih korisnika, od velikih postrojenja do malih kućnih kotlovnica i bojlera, dokaz je da smo izabrali ispravan put. 

 

TEME:

 

Zašto treba obaviti servis na bojleru?

 

Redovno održavanje bojlera korisniku jamči siguran pogon grijanja uz kontroliranu potrošnju plina. Sa povećanjem stupnja onečišćenja bojlera povećava se temperatura dimnog plina, a time i gubitak energije. Stoga bi se svaki bojler za grijanje trebao servisirati jedan puta godišnje što obavlja ovlaštena serviserska tvrtka. Uz radove redovnog servisiranja bojlera vrši se provjera rada instalacije centralnog grijanja i potrošne tople vode (PTV). Servisiranje i provjeru rada bojlera obavljamo vrhunskom dijagnostičkom opremom koja „snima“ sve potrebne parametre rada i ostavlja malo prostora za iznenadne zastoje koji su, iako se događaju, rijetki i specifični.

 

Iskustvo tvrtke EKO-PULS d.o.o. pokazuje da se loše ili rijetko održavani kotlovi/bojleri češće kvare, imaju više „vezanih“ kvarova i u konačnici traju kraće uz visoke izdatke za popravak.

 


 

 

Koliko često treba servisirati bojler i kotao?

 

Iskustvo tvrtke EKO-PULS d.o.o. u servisiranju i popravljanju svih tipova uređaja za grijanje te naputak vodećih proizvođača opreme preporučuju servisiranje:

-       Bojlera jedan puta godišnje

-       Kotla jedan puta u dvije godine

Razlog češćeg perioda servisiranja bojlera je u manjoj robusnosti izrade i većoj osjetljivosti na kamenac i nečistoću u sanitarnoj vodi te nečistoći medija u ogrijevnom sistemu, što je osobito vidljivo kod kombi izvedbi uređaja.

 

Što se sve radi u sklopu redovnog servisiranja bojlera?

 

Servis zidnog plinskog bojlera obavlja se sistematski uz točno određen redoslijed radnji čime se osigurava precizan uvid u stanje bojlera i otklanjanje svih tehničkih nedostataka uočenih tijekom servisiranja:

 • demontaža, provjera stanja i čišćenje radnih dijelova plamenika (potpalne elektrode, ionizacijska elektroda, „roštilj“ plamenika, priključni kablovi, razvodna komora sa plinskim sapnicama)
 • čišćenje izmjenjivača dimnih plinova specijalnom četkom i propuhivanje zračnim kompresorom pod visokim tlakom
 • provjera stanja sabirnika dimnih plinova i ventilatora (kod uređaja neovisnog o zraku u prostoru)
 • provjera nepropusnosti svih pozicija s brtvama i osjetnicima
 • montaža radnih dijelova plamenika
 • priključivanje i korištenje mjernih instrumenata: digitalni uređaj za mjerenje tlaka plina u regulator tlaka, digitalni analizator dimnih plinova u mjeni otvor dimnjaka, digitalni detektor plina za provjeru plinske nepropusnosti instalacije u svim spojnim pozicijama
 • provjera rada plamenika (i eventualna korekcija) u tri točke modulacije: gornji nazivni toplinski učin, donji nazivni toplinski učin, maksimalni ogrijevni učin
 • provjera rada i relej test regulacije
 • provjera rada sigurnosnih elemenata bojlera
 • provjera rada centralnog grijanja i potrošne tople vode (PTV)
 • upis protokola mjerenja u servisnu knjižicu
 • obuka korisnika u rukovanju uređajem
 • markiranje uređaja naljepnicama s informacijama o servisu

 

Kada i kako se obavlja kemijsko čišćenje bojlera?

 

Ovo je pitanje oko kojeg se stalno „lome koplja“ brojnih serviserskih tvrtki. Odgovor ovisi o načinu rada servisne tvrtke i dijelom preporuke proizvođača.

 

  Stav tvrtke EKO-PULS d.o.o. je da se kemijsko čišćenje izmjenjivača (pogotovo za toplu vodu) izvodi samo onda kada je prisutnost kalcij-karbonata (kamenca) tolika da tehničke karakteristike bojlera stagniraju. Na području grada Zagreba tvrdoća vode ovisi o lokalnom vodocrpilištu zato ne treba generalizirati pojam kemijskog čišćenja nego problemu treba pristupiti individualno. Naša praksa na području grada Zagreba pokazuje da se vremenski termin između dva kemijska čišćenja kreće između 2 i 3 godine. Unutar tih termina dovoljno je obaviti redovni godišnji servis bez kemijskog čišćenja. Vodeni kamenac nije jedini faktor na osnovu kojeg se poduzima kemisko čišćenje nego su to još: nečistoće iz vodovoda, pijesak, nakupina listića zbog korodiranja unutarnje stijenke metalnih vodovodnih cijevi i sl.

 

 

 

Kemijsko čišćenje oba izmjenjivača na bojleru (za grijanje i toplu vodu) izvodi se na isti način: priključivanjem crpke sa spremnikom u kojem se nalazi koncentrirala otopina specijalne mravlje kiseline za izmjenjivače koja u zatvorenom krugu „crpka-spremnik kiseline-izmjenjivač-crpka...“ cirkulira i skida nakupine kamenca i nečistoće u određenom vremenskom periodu koji ovisi o stupnju zaprljanosti izmjenjivača. Budući da crpka ima mogućnost dvosmjerne cirkulacije stijenke izmjenjivača tako se čistite sa obje strane. Nakon završenog čišćenja izmjenjivač se ispire običnom vodom i montira natrag na bojler. Postupak kemijskog čišćenja oba izmjenjivača (demontaža,čišćenje.montaža) traje cca. 1,5-2 sata.

 

 


 

 

Koji su obvezni instrumenti kod servisiranja bojlera/kotlova?

 

Preduvijet kvalitetnog servisa, uz znanje i iskustvo, su kvalitetan alat te mjerni i pomoćni instrumenti. Tvrtka EKO-PULS d.o.o. posjeduje više kompleta setova za mjerenje i pomoćne instrumente s kojima može izvršiti provjeru i podešavanje rada svih tipova uređaja na sva goriva (plin, lož ulje, mazut, drvo, pelete, ugljen i sl.).

Obvezni instrumenti (slika):  

 1. Digitalni analizator dimnih plinova s mogućnosti ispisa mjerenja i pohrane podataka na memorijsku karticu
 2. Digitalni tlakomjer zraka u milibarima/barima
 3. Digitalni detektor plina s vizualnom i zvučnoim detekcijom
 4. Digitalna multifunkcionalna strujna klješta s ekranom i mjernim područjem za mjerenje struje, napona, otpora i  temperature 

 

  Pomoćni instrumenti i pribor:

1.    Mobilni IC printer kompatibilan s obveznim mjernim instrumentima

2.    Račva za spajanje i mjerenje više plinskih mjernih mjesta

3.    Detektor magnetnog polja za mjerenje stupnja zatvaranja elektromegnetnih ventila na plinskom regulatoru tlaka

4.    U-cijev za mjerenje tlaka plina sa skalom u milibarima kao rezerva

5.    Sprej (u boji) za detekciju propusnosti plina kao rezerva

6.    Komplet silikonskih crijeva za mjerenje tlaka plina i zraka

7.    Digitalni laserski termometar s ekranom i mogućnosti ispisa za mjerenje temperature po odabranim točkama uređaja i instalacije

 

 

  

 

Zašto „markirati“ bojler? 

Označavanje bojlera ili „markiranje“ vrši se nakon redovnog servisa (ili popravka) kada serviser stavlja naljepnicu s podacima tvrtke, datumom zadnjeg servisa i podsjetnikom za slijedeći. Time korisnik ili neka druga osoba (dimnjačar, drugi serviser i sl.) dobijaju uvid u periode održavanja uz praktični podsjetnik za termin obavljanja slijedećeg servisa.

  

 

Zbog čega je nužno napraviti digitalnu analizu dimnih plinova?

Digitalnu analizu dimnih plinova možemo usporediti s analizom krvi kod čovjeka u smislu provjere „unutarnjeg“ stanja organizma. Provodimo je digitalnim analizatorom dimnih plinova koji uzima uzorke dimnih plinova iz točno određenog mjesta na osnovu kojih očitavamo parametre izgaranja te ih uspoređujemo s parametrima koje proizvođač opreme preporuča kao preduvijet za dobar i siguran rad uređaja. Time ujedno vršimo kontrolu i snimamo karakteristiku dimovodnog sistema koji je jedan od bitnih uvijeta dobrog izgaranja. U slučaju negativnih vrijednosti, što nije rijetkost, podaci ispisa analize dimnih plinova vode nas do uzroka i pomažu u kontroli nakon rješavanja problema.

 
 
 
 
 
 
Design by Slon-ing